Centre Ortopèdic i Podològic

Avis Legal

El propietari d'aquest web i el seu contingut és Orthopedics . Queda prohibida la transmissió , cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d'aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant Orthopedics exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d'exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

Orthopedics es reserva el dret de modificar el contingut del web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

Orthopedics declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l'absència de virus ni d'altres elements a la web.

Condicions d'Utilització del Web

Orthopedics ofereix al seu web informació relacionada amb el tipus d'activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats. Orthopedics es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.dolordepies.com podent limitar o no permetre l' accés a aquesta informació.

Especialment, Orthopedics es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l' accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Orthopedics que, al seu criteri , disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l'adequat funcionament de la web.